Hur backspolar man sandfilter till pool?

Steg för steg guide hur du rengör/backspolar sandfilter

Efter ca 5-10 dagar, eller när manometern på filtrets pumpsida ökat ca 0,2 bar sedan föregående backspolning, backspolas filtret enligt följande:

 1. Stanna pumpen.
 2. Stäng ventilerna på sug- och returledningarna.
 3. Öppna locket på pumpen och töm silkorgen.
 4. Sätt på locket.
 5. Öppna ventilen till avloppsuttaget.
 6. Vrid över handtaget till BACKSPOLNING.
 7. Öppna ventilerna till sug- och returledningarna.
 8. Starta pumpen. Filtret skall nu spolas ca 1-2 minuter, eller tills vattnet i siktglaset är klart.
 9. Stanna pumpen
 10. Vrid handtaget till RENSPOLNING, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.
 11. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen samt eventuell elektrisk värmare.
Positioner på backspolningsventilen
FILTERNormalt filterläge.
BACKSPOLNING / BACKWASHRengöring av filtersanden.
RENSPOLNING / RINSE Stabilisering av filtersanden.
AVLOPP / WASTELäge vid bottensugning direkt till avlopp eller tömning av poolen.
STÄNGD / CLOSEStängd.
CIRKULATIONPumpning av vatten direkt till pool (ej filtrering).