Bygga Thermopool

Steg för steg guide

Konstruktionen

Thermopoolen kan byggas i olika storlekar med 25 cm intervall. Kan byggas fristående upp till 7 meter utan extra stöd. Byggsystemet är relativt enkelt men viss vana för betongarbete behövs. Vi rekommenderar att alltid först gjuta en platta med uppstickande armeringsjärn för att få starkast möjliga konstruktion. En utförlig monteringsanvisning meföljer poolpaketen från oss.

Poolgropen

Grundläggningen utförs på fast jord typ sand, grus, morän eller berg. Om marken består av silt eller lera bör en geoteknisk undersökning utföras för att klargöra grundläggningsmetod. I de flesta fall är det bra att lägga ut en marduk i botten innan det dränerande lagret läggs på. Lägg gärna fiberduk på gropens väggar så förhindras rötter att leta sig fram till poolen. Viktigt är att gropen blir väl dränerad, står det vatten runt poolen ökar uppvärmningskostnaderna markant och livslängden på poolstommen kan förkortas.

Platta till Thermopool

1. Bygg form för poolplattan

Bygg en gjutform av formvirke 45×170 mm reglar. Insidan av formen görs 70 cm längre och bredare än poolen innermått. En 4×8 m pool har därför en
platta på 4,7×8,7 m. Justera formens ovankant med hjälp av en marklaser till önskad höjd, mät hela vägen runt om så att formen hamnar i våg. Formens ovankant kommer att vara densamma som poolbotten.

Isolerad form för gjutning av Thermopool

2. Lägg ut isoleringen

Inuti formen läggs 70 mm isolering hela vägen ut till formens kanter.

3. Armeringsnät till poolplattan

Lägg ut armeringsnätet i distansernas spår så att nätet hamnar i mitten av formen och flytta runt distanserna så nätet ligger stabilt och i våg. Armeringsnätet ska överlappa varandra 30 cm i skarvarna. Armeringsnätet vi rekommenderar heter 6150.

4. Gjut betongplattan

Fyll formen med betong med kvalitet enligt specifikation. Använd en betongvibrator för att få ut luft ur betongen under tiden som formen fylls. Se till att få plattan så slät som möjligt.

Montera Thermopoolen

Thermopool 2.0

Thermoblocket har en slät insida och en spårad utsida. Den spårade sidan fungerar som en dräneringsskiva. En fiberduk läggs på poolväggens utsida för att poolen ska kunna återfyllas med valfritt material, vi rekommenderar ändå att du återfyller med dränerande material. Ändstoppen för blocken används för att skapa en sluten sida vid hörn eller avslut av vägg.

5. Stapla Thermoblock

Lägg ut första lagret med block. Kapa ut enligt läggningsteknik för armeringsjärn i alla hörn. Montera ändstopp med fogskum. Lägg ut armeringsjärn 12 mm i båda spåren (in och utsida).

6. Montera in pooldetaljer

När man staplar thermoblocken monters belysning, inlopp och bräddavlopp in i poolstommen (Se nedan för montering av dessa detaljer). Liggande 12mm armeringsjärn monteras allteftersom blocken staplas.

7. Bygg ett pumprum/teknikrum

Passa på att bygga en teknikrum av thermoblock för cirkulationspump, filter och övrig utrustning till poolen. Detta pumprum byggs förslagsvis mot en av poolväggarna.

Montera inlopp, bräddavlopp & belysning

8. Montera poollampa

Såga ut hålet med en kniv. Se till att aldrig såga bort mer än en av blockets distansväggar. Montera in belysningspottan i poolväggen. Kabelröret skruvas fast i armaturen och tätas med teflontejp. Använd fogskum till att fästa armaturen i cellplasten.

9. Montera inlopp

Gör hålet med ett bågfilsblad eller hålsåg. Foga fast inloppet i thermoblocket med fogskum och fixera tills detta härdat.

10. Montera bräddavlopp

Använd bräddavloppet som mall när du mäter och sågar. De två remsorna med cellplast ovanför bräddavloppet sågas försiktigt bort och sparas tills bräddavloppet är på plats och fogat med fogskum.

11. Montera linerlisten / Gjut poolen

Innan gjutningen skall linerlisten monteras runt hela stommen. Limma fast den med fogskum eller lim PL 200. Gjut sedan poolstommen, var noga med att stämpa upp poolen ordentligt innan gjutning.

Montera packningar & liner

12. Montera packningar poollampa

Fäst en av packningar på den ingjutna armaturen och fäst sedan packningar enligt anvisning för den köpta lampan. OBS! denna montering ska ske när vattennivån är 10 cm under belysningen.

13. Montera packningar inlopp

Fäst en av packningar på den ingjutna delen och fäst sedan packningar enligt anvisning för den köpta inloppet. OBS! denna montering ska ske när vattennivån är 10 cm under inloppen.

14. Montera packningar bräddavlopp

Fäst packningarna enligt anvisning för den köpta bräddavloppet. OBS! denna montering ska ske när vattennivån är 10 cm under inloppen.

15.Färdig

Nu är poolen färdig och dags för premiärdopp!