Checklista poolskötsel

Varje vecka

 • Mäta poolens klor & pH-värde – dosering efter behov
 • Kontrollera bräddavloppets silkorg
 • Kontrollera vattennivå
 • Backspola sandfilter vid hög badbelastning

Varannan vecka

 • Kontrollera cirkulationspumpens silkorg
 • Backspola sandfilter eller varje vecka vid hög badbelastning
 • Städning av poolbotten eller vid behov

Varje månad

 • Kontrollera eventuell doseringsautomatik med manuellt vattenprov – kalibrera vid behov

Varje år

 • Rengöring av kvartsglas till UV-lampor
 • Fylla på poolsalt (om saltklorinator)
 • Rengöra värmepumpens förångarbatteri med rengörings-spray avsett för värmepumpar

Vartannat år

 • Byta lysrör i UV-lampa (9000 drifttimmar)

Vart fjärde år

 •  Byte av filtersand