Garanti – Vacanza-serien

Här finner du all information vad gäller garanti Vacanza-serien.

Watkins Manufacturing Corporation (“Watkins”) garanterar till den ursprungliga konsumenten, köparen (“Ni”), följande om Ert nya massagebad när det inköps från en auktoriserad återförsäljare/tjänstleverantör (“handlare”).

5 ÅRS GARANTI PÅ LÄCKAGEFRITT BADKAR
Watkins garanterar mot vattenförlust på grund av defekter i massagebadkaret under fem (5) år.

2 ÅRS GARANTI PÅ KARYTAN
Watkins garanterar att ytmaterialet akryl eller UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) i massagebadet i Vacanza-serien är fritt från defekter i material och utförande under två (2) år.

2 ÅRS GARANTI PÅ LÄCKAGEFRIA RÖRLEDNINGAR
Watkins garanterar att massagebadet inte läcker p.g.a. defekter i tillverkning och utförande under två (2) år. Denna garanti omfattar specifikt läckage i
vägganslutningar, jetstrålanslutningar, interna rörledningar, interna limmade fogar, avtappningar, slangar och alla hoplimmade delar.

2 ÅRS GARANTI PÅ KOMPONENTER
Watkins garanterar de elektriska komponenterna, pumpen/pumparna och andra massagebadkomponenter mot defekter i material och utförande under två (2) år. Vissa delar, av vilka flertalet kan bytas ut utan att använda verktyg, exempelvis filterpatroner, filterlock, massagebadets kuddar och lås på locket ingår inte i denna garanti, men är garanterade att vara fria från defekter i material och utförande vid leveransen. Massagebadets lock och andra tillbehör är specifikt uteslutna från denna garanti, även om de kan ingå under andra garantier. Mer information finns att få från Er Caldera®-handlare.

2 ÅRS GARANTI PÅ KABINETTET
Watkins garanterar att materialet i EcoTech™-kabinettet av simulerat trä kommer att vara fritt från defekter i material och utförande under två (2) år. Denna garanti täcker närmare bestämt skåpets strukturella integritet, inklusive material och montering. EcoTechs ytfinish garanteras vara fri från defekter i material och utförande vid den första leveransen. Blekning och väderförgråning av ytan är en naturlig process som kan ske med tiden och anses inte vara defekter. För restauration av kabinettet hänvisas du till massagebadets bruksanvisning för information om lämplig vård och lämpligt underhåll.

2 ÅRS GARANTI PÅ LAMPMONTERINGAR MED LYSDIODER
Watkins garanterar att lampmonteringarna med lysdioder, som består av alla lampor i massagebadet, inklusive huvudlampan, är fria från defekter i material och utförande under två (2) år.

1 ÅRS GARANTI PÅ SPA FROG™
Watkins garanterar att vattenvårdssystemet SPA FROG ska vara fritt från defekter i material och utförande under ett år.

GARANTINS OMFATTNING
Denna garanti omfattar endast den ursprungliga köparen av Caldera-massagebadet när det har köpts och ursprungligen installerats inom inköpslandet eller, om det har köpts inom EU, när det ursprungligen installerades inom EU. Denna garanti börjar på datum för leverans av massagebadet, men under inga omständigheter senare än ett (1) år från inköpsdatum. Garantin för Caldera-massagebadet upphör att gälla när enheten byter ägare eller om
massagebadet installeras eller förflyttas utanför inköpslandets gränser eller, om enheten köpts inom EU, om massagebadet installeras eller flyttas utanför EU av den ursprungliga köparen före garantiperiodens utgång.

GARANTIFÖRPLIKTELSE
Kontakta handlaren för att lämna in ett anspråk under denna garanti. Om Ni inte kan erhålla service från handlaren, kontakta Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, USA Attn: Customer Service Department +1 760 598 6300 eller via e-post, custsvc@watkinsmfg.com. Ni måste ge Watkins och/eller Er handlare skriftligt meddelande om eventuellt garantianspråk, och måste inkludera en kopia av Ert ursprungliga inköpskvitto med inköpsdatum inom tio (10) dagar från den tid då anspråket upptäcktes. Watkins förbehåller sig rättigheten att inspektera det tekniska felet eller defekten på plats. Watkins eller dess auktoriserade servicerepresentant kommer att reparera alla defekter som omfattas av denna garanti. Förutom enligt vad som beskrivs häri kommer Ni inte att debiteras för reservdels-, arbets- eller fraktkostnader för reservdelar som behövs för att reparera massagebadet för defekter som omfattas av denna garanti. I vissa fall kan den handlare som utför service debitera Er en rimlig avgift för reparatör, resor/tjänster som inte omfattas av garantin. Kontakta handlaren för information som har att göra med sådana avgifter.

BEGRÄNSNINGAR
Förutom enligt vad som beskrivs ovan omfattar denna garanti inte några defekter eller någon skada p.g.a. normalt slitage, felaktig installation, modifiering utan Watkins tidigare skriftliga samtycke, force majeure, felanvändning, vanvård, kommersiell eller industriell användning, användning av ett tillbehör som inte godkänts av Watkins, underlåtande att följa Watkins bruksanvisning, eller reparationer eller reparationsförsök som gjorts av någon annan än en auktoriserad representant från Watkins. Modifiering innefattar, men är inte begränsad till, ändring i komponent eller rörledning, eller elektrisk konvertering. Gå till www.calderaspas.com eller kontakta din handlare för en lista med tillbehör som godkänts av tillverkaren.

ANSVARSFRISKRIVNINGAR
I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG SKALL WATKINS INTE VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV ANVÄNDNING AV MASSAGEBADET ELLER ANDRA TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE KOSTNADER, UTGIFTER ELLER SKADESTÅND, INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL AVLÄGSNANDET AV EVENTUELLT DÄCK ELLER KUNDS FASTA INSTALLATION ELLER NÅGON KOSTNAD FÖR ATT AVLÄGSNA MASSAGEBADET ELLER INSTALLERA MASSAGEBADET IGEN, OM DET BEHÖVS. Vissa länder tillåter inte uteslutning
eller begränsning av tillfälliga eller efterföljande skadeståndsanspråk, vilket innebär att ovanstående begränsningar eventuellt inte gäller Er. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH PASSNING FÖR ETT VISST SYFTE, ÄR BEGRÄNSADE TILL VARAKTIGHETEN FÖR DEN GÄLLANDE GARANTI SOM UPPGES OVAN. Vissa länder tillåter inte begränsningar om hur länge en underförstådd garanti får gälla, vilket innebär att ovanstående begränsningar kanske inte gäller Er.

JURIDISKA GOTTGÖRELSER
Den här garantin ger Er specifika juridiska rättigheter och Ni kan ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder.

Offert