Hur använder jag teststickor?

Att mäta med teststickor är enkelt. Teststickorna levererar fler mätresultat än de övriga manuella testmetoderna. Resultatet mellan mätningarna kan variera något jämfört med testset som har tabletter. Även denna mätmetod är ett dåligt alternativ till personer med nedsatt färgseende.
Mätningen går till på följande sätt:

  1. Doppa stickan i vatten
  2. Skaka av vattnet
  3. Vänta 15 sekunder
  4. Lägg stickan mot burkens baksida och jämför mot färgskalan

Mätvärden
pH
Fritt klor
Alkalinitet
Cyanursyra

Aqua Check 50 st teststrips Klor, pH