Jag har konstaterat att poolen läcker, hur lokaliserar jag läckaget?

Att hitta ett läckage kan vara ett omfattande projekt. Börja med att koncentrera till vilken del av poolen
läckan sitter i. Nedan följer en guide hur du lokaliserar läckage:

 1. Stäng av cirkulationspumpen.
 2. Plugga inloppen och bräddavloppet med vinterpluggar för att utesluta om läckan sitter i poolen eller i rörsystemet.
 3. Gör en markering i poolen vid vattennivån.
 4.  Vänta ett par dagar och kontrollera markeringen.
 5. Om vattnet fortsatt att sjunka har du ett läckage i poolen, står nivån stilla har du lokaliserat läckan
  till cirkulationssystemet.

Vid läckage kopplat till cirkulationssystem:

 1. Ta bort vinterpluggar och starta cirkulationspump.
 2. Leta efter platser som du kommer åt längs cirkulationsledningarna och sök efter läckage.
  Om läckaget inte är upptäckt kan du kontrollera följande:
 3. Kommer det luftbubblor från inloppen kan du lokalisera läckan till mellan bräddavlopp och cirkulationspump.
 4. Testa att kontrollera ifall läckaget är större när pumpen är igång. Ifall läckaget ökar sitter läckaget på trycksidan, i många fall vid inlopp, innanför poolduken.
 5. Om du fortfarande inte upptäckt felet bör du gräva upp runt inlopp och bräddavlopp för att inspektera kopplingarna.

Vid läckage kopplat till pool:

 1. Kontrollera skruvar på inbyggnadsdetaljer (inlopp, belysning, bräddavlopp), dra åt vid behov.
 2. Kontrollera att kopplingsbox bakom poolbelysning sitter ovanför vattenytans nivå och att inget vatten rinner ut från kabelröret.
 3. Kontrollera eventuell pooltrappa i glasfiber genom att dra åt skruvar vid behov.
  Om läckaget inte är åtgärdat kan du kontrollera följande:
 4. Sök efter synliga hål eller skador på poolduken.
 5. Titta efter eventuella sprickor i bräddavlopp.
 6. Kontrollera att pooldukens svetsskarvar är hela.
 7. Om inget av ovanstående hjälper låter du poolen läcka till den punkt läckaget upphör.
 8. När läckaget stannat kontrollerar du duken efter hål i nivå med vattenlinjen.