Integritetspolicy

Pool Store Sverige AB, org. nr 556712-1362 (”Företaget” eller ”vi”), värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Här hittar du vår integritetspolicy.

Det är Företagets målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här policyn hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Företaget samlar in och hur den används. Genom att godkänna policyn när du lämnat uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Företaget är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Företaget kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till Företaget i syfte fullfölja dina åtaganden gentemot dig som användare av våra tjänster eller dig som en arbetssökande kandidat. Personuppgifter kan även behandlas för att Företaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag, förordning eller föreläggande från myndighet. De personuppgifter som Företaget behandlar är krypterade och behandlas enligt nedan. Företaget behandlar de personuppgifter som du självmant lämnat till oss. Exakt vilken typ av personuppgifter detta är beror på vilka uppgifter du valt att registrera.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Företaget kan vilja lämna speciella erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig om våra tjänster eller produkter eller med dessa relaterad information från de företag, myndigheter och organisationer som har ingått avtal med Företaget om (”Tredje Part”). Du kan välja att inte dela din information med Tredje Part när du lämnar din information till oss. Om du samtycker till att vi förser dig med information från oss eller Tredje Part kan du alltid välja bort detta på webbplatsen för Pool Store (www.poolstore.se) (”Webbplatsen”) vid ett senare tillfälle.

Om hela eller delar av Företagets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter behandlas i krypterad form hos Företaget på Företagets eller dess samarbetspartners servrar inom EU.
När du använder våra tjänster kan du få frågan om du vill lämna vissa personuppgifter till Tredje part. Om du självmant väljer att lämna personuppgifter till Tredje part är denna Tredje part personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som Tredje part samlar in. Företaget rekommenderar dig att läsa den personuppgiftspolicy som sådan Tredje part tillämpar. Företaget tar inte ansvar för andra aktörers behandling av personuppgifter.

Hur länge sparas mina personuppgifter

Om du lämnar dina uppgifter som prospekt eller kund för våra tjänster samt som kandidat för lediga tjänster sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra eller våra samarbetsparters åtaganden gentemot dig. Du kan när som helst avregistrera dig som användare. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska denne lämna in en skriftlig begäran till Företaget. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Ändringar i integritetspolicy

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.
En ny version av denna integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av integritetspolicyn och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder vår webbplats eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren. Den vid var tid gällande integritetspolicyn finns tillgänglig på Webbplatsen.

Cookies

Vi använder cookies för att hjälpa dig att navigera effektivt och utföra vissa funktioner. Du hittar detaljerad information om alla cookies under respektive samtyckeskategori nedan.

De cookies som kategoriseras som “Nödvändiga” lagras i din webbläsare eftersom de krävs för att möjliggöra webbplatsens grundläggande funktioner.

Vi använder också cookies från tredje part som hjälper oss att analysera hur du använder webbplatsen, lagra dina preferenser och visa innehåll och annonser som är relevanta för dig. Dessa cookies lagras endast i din webbläsare med ditt tidigare samtycke.

Du kan välja att aktivera eller inaktivera vissa av eller alla dessa cookies, men om du inaktiverar vissa av dem kan det påverka din surfupplevelse.

Offert