Endless Pools® – Dual Propulsion

Endless Pool med dubbla simplatser bredvid varandra. Max hastighet 1:14 min/100m.

Endless Pools system med dubbel drift gör att två simmare kan simma mot var sin ström, som kontrolleras var för sig så att hastigheten kan anpassas individuellt.