Bräddavlopp & inlopp

Inbyggnadsdetaljer för pool

Ett väl fungerande cirkulationssystem är helt avgörande för rent badvatten. Den viktigaste grundförutsättningen är en effektiv mekanisk rening. Med mekanisk rening menas filtrering, bottenrengöring och allmän städning i och kring poolen. Dålig filtrering av poolens vatten kan aldrig ersättas med mera kemikalier!

Cirkulationssystemet består av bräddavlopp som fångar upp skräp som flyter på ytan och trycks med hjälp av en pump genom sandfiltret och tillbaka i poolen via inloppen. Allt vattnen i poolen bör passera reningsverket 5-6 gånger per dygn för att badvattnet ska hållas rent och klart.

Du kan alltid rådfråga oss om du behöver hjälp med att välja rätt storlek av pump, filter eller antal ingjutningsdetaljer till din reningsanläggning.