Solfolie till pool

Bibehåll värmen i poolen (är ej ett säkerhetsskydd)

Solfolie på poolen sparar energi och hjälper till med uppvärmningen!

Den kraftiga UV-stabiliserade polyetenduken läggs på poolen och förhindrar på så sätt avdunstningen upp till 90%, i och med detta förhindrar men även värmeförlusten och kan reducera denna upp till 70%.

Solfolien är enkel att lägga på och att ta av, kombinera dock gärna den med en upprullningsanorndning för att göra det ännu lättare. observera att solfolien ej är ett säkerhetsskydd!