Poolkemikalier

Klor och kemikalier till swimmmingpool

Vatten är en naturlig miljö för människor, men också för alger, bakterier, virus och svamp. Dessa tillförs vattnet med badgäster, vind, regn och annat nedfall. Sol och värme bidrar till att accelerera tillväxten. Kemisk rening är lika viktig i små pooler som i stora. Det går bara åt mindre mängder.

Klor är ett gammalt beprövat sätt att hålla sitt pool eller spabads-vatten kristallklar.