Vattenrening för pool

Poolpumpen och filtret är två av poolens viktigaste komponenter. En effektiv pump i kombination med ett korrekt dimensionerat sandfilter är en förutsättning för god vattenkvalitet. Därför är vårt sortiment noga genomtänkt.

Varför behövs en poolpump?

Poolpump kallas också för cirkulationspump, och dimensioneras för att omsätta allt vatten i poolen ungefär fem till sex gånger per dygn. En driftsäker pump är en förutsättning för ett rent badvatten, eftersom den ser till att vattnet hålls i rörelse och passerar ett renande sandfilter. Pumpen dimensioneras utefter vattnets volym och avståndet mellan pump och bräddavlopp, och placeras oftast under vattenytans nivå.

Vad är ett sandfilter?

Ett sandfilter är ett filter fyllt med finkornig sand, som renar poolvattnet från smuts, alger och annat partikelskräp. Det räknas till poolens mekaniska rening, och är ett mycket effektivt sätt att hålla badvattnet friskt. Som komplement till sandfiltret används också poolkemikalier, som bryter ner bakterier i vattnet. Tillsammans med poolpumpen utgör sandfiltret hjärtat i poolen.