Kopplingar och rör

Slang, rör och kopplingar till pool

Våra kopplingspaket är anpassade för våra poolpaket för säkrast möjliga installation. Alla delar är tillverkade i plast vilket tar bort risken för korrosion och utfällningar. Under mark, d.v.s. runt poolen använder vi PEM slang och fryssäkra kopplingar i PP plast.

Inuti maskinrummet använder vi PVC-U kopplingar och rör som är kemitåliga för eventuell dosering av kemikalier i ledningarna. PVC tar mindre plats och är lättarbetat jämfört med de fryssäkra kopplingarna. Pvc-rören i maskinrummet tappas på vatten vintertid för att undvika frostsprängning.