Mät & doseringsanläggningar till pool

Med hjälp av en mät- och doseringsanläggning förenklas skötseln av poolen. Anläggningarna hjälper dig att mäta klor och pH-värde, samt att dosera poolkemikalierna korrekt. Vi har ett noga utvalt sortiment av anläggningar och tillbehör som gör poolägandet härligt och problemfritt.

Fördelar med automatisk kontroll av poolkemi

En mät- och doseringsanläggning hjälper dig att sköta poolen automatiskt. Den underlättar skötseln av poolen och minskar risken för eventuell under- eller överdosering av poolkemikalier. Om temperaturen skiftar eller badfrekvensen ökar, hjälper anläggningen dig att ha en fortsatt frisk och badvänlig pool.