Pump till pool

Poolpumpen är en av de viktigaste komponenterna och kan räknas som poolens hjärta. Den cirkulerar poolvattnet och skapar ett flöde genom ett sandfilter, som renar poolvattnet. Med en korrekt dimensionerad pump som omsätter allt poolvatten fem till sex gånger per dygn har du tillsammans med sandfiltret ett rent och friskt badvatten hela säsongen.

Hur väljer jag rätt pump till poolen?

Vilken pump du ska ha till din pool beror på poolens storlek, dina behov och budget. En korrekt dimensionerad poolpump omsätter allt vatten i poolen ungefär fem till sex gånger per dygn. Har du en stor pool kan du därför behöva en kraftigare pump. Frekvensstyrda pumpar är extra tysta, och håller nere både driftskostnaden och ljudnivån. Alla våra pumpar håller god kvalitet och är noga utvalda för ett så bekymmersfritt poolägande som möjligt.