Pumpar till pool

Poolpumpen är en av poolens viktigare komponenter och fungerar som poolens hjärta. En effektiv pump till poolen i kombination med ett korrekt dimensionerat sandfilter är en förutsättning för bra vattenkvalitét.

Cirkulationspumpen dimensioneras för att omsätta allt vatten i poolen fem till sex gånger per dygn. Pumpen ska alltid placeras under vattenytans nivå och gärna nära bräddavloppet. En driftsäker pump är en förutsättning för ett rent badvatten. Dimensioneringen görs efter vattnets volym, avstånd mellan bräddavlopp och pump, samt om en solfångare installeras. Vårat sortiment av poolpumpar är noga genomtänkt.