Saltklorinator

Rent poolvatten med hjälp av saltklorinator.

Att tillverka klor med saltvatten har blivit väldigt populärt då det underlättar poolens skötsel. Tillverkningen av klor sker kontinuerligt, vilket ger en stabil vattenkvalitet. Ingen manuell tillsats av klor behövs. Poolvattnet blir rent, desinficerat och kristallklart och många upplever att det salta vattnet ger mjukare, lenare hud och är behagligare att bada i.

En saltklorinator är lätt att installera och använda och passar både till ny och befintlig pool

Egen klorfabrik
Genom att använda vanligt salt direkt i poolvattnet tillverkar du ditt eget klor.
Det behövs 3-5 kg salt till varje m³ poolvatten. Kloret produceras kontinuerligt när det upplösta saltet passerar genom titanplattorna i saltklorinatorn som är installerad direkt via vattencirkulationen. Saltet återanvänds i ett slutet kretslopp.

Digital lätthanterlig kontrollpanel
Saltklorinatorn mäter kontinuerligt nivån på klorproduktionen och salthalten och kan avläsas på en LED-display med inbyggd flödesvakt och alarm för låg salthalt och förbrukade elektroder. Det är enkelt att ställa in önskad klorproduktion.

Viktigt att tänka på!
Saltklorinatorn minskar poolens underhåll men du måste fortfarande ha uppsikt över klorhalten och reglera den efter behov. Temperatur, hur många som badar samtidigt och hur ofta poolen används styr behovet av mängden klor.
Är det varmt och många badar samtidigt krävs en större mängd klor för att bibehålla en god vattenkvalitet.
Står poolen oanvänd och med poolskydd på under en längre period ska klorproduktionen minskas för att undvika överdosering vilket kan resultera i röda ögon, irriterad hud och missfärgad liner och badkläder.