Saltklorinator till pool

En saltklorinator är ett populärt sätt att tillsätta renande klor. Saltklorinatorn tillverkar fritt klor kontinuerligt, vilket ger en stabil vattenkvalitet och underlättar poolens skötsel. Den är enkel att installera, och passar både till ny och befintlig pool.

Hur funkar en saltklorinator?

En saltklorinator hjälper till att hålla poolvattnet rent, desinficerat och kristallklart. Med hjälp av salt tillverkas fritt klor kontinuerligt då saltet passerar titanplattor inne i saltklorinatorn och saltet återanvänds sedan i ett slutet kretslopp. En saltklorinator behöver cirka 3-5 kg salt per kubik poolvatten.

Fördelar med en saltklorinator

Fördelarna med en saltklorinator är många. Förutom att det minskar poolens underhåll upplever många ett mjukare och behagligare badvatten. Det fria kloret som produceras är inte lika retande för hud och ögon, och dessutom är det enkelt att läsa av klorinatorns salthalt och produktion.

Glöm dock inte att du själv behöver ha kontinuerlig koll på poolvattnet, klorhalt och pH-värde – framför allt om temperaturen stiger eller badfrekvensen ökar.