Varför rinner det vatten från värmepumpen?

Värmepumpen skapar kondensvatten som rinner ut undertill på värmepumpen. Mängden vatten varierar med temperaturskillnader mellan varmvatten och utomhustemperatur. Ofta blir det vått och en liten pöl runt värmepumpen.