Hur vinterstänger man en pool?

Steg för steg guide hur du stänger din pool för vintern

När vintern kommer och kylgraderna börjar komma är det dags att stänga poolen för säsongen. När man göra detta är högst individuellt och beror på väderförhållandena samt temperaturen. Viktigt att tänka på att är att alltid dränera all utrustning om denna står utomhus. Står cirkulationsanläggningen inomhus behöver man ej dränera, men viktigt är då att se till att rör, ventiler mm som löper risk att frysa töms ordentligt.

Säkerställ att poolstommen klarar att frysa, Thermpoolen och Flexipoolerna klarar av detta. Om poolstommen ej klarar av att frysa så kontakta er säljare.

Fritt klorpHAlkalinitetTemperatur
0,5 – 1,07,2 – 7,680 – 120ca. 7-12°C.

Om vattnet behålls i poolen under vintern, säkerställ att värdena i poolen är enligt ovan innan vinterstängningen fortsätter.

Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen ligger på 7 – 12°C.
När temperaturen i poolen har nått 7 – 12°C kan nedan steg utföras

Steg för steg

 1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
 2. Backspola filtret ordentligt ca 3 – 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på FILTER.
 3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
 4. Tag bort eventuell lejdare, torka av den och förvara den torrt.
 5. Tag ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller cellplastbitar där silkorgen suttit, som kan ta upp isexpansionen.
 6. Tag bort de ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna). Är reningsverket placerat under poolens vattennivå skall vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.
 7. Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten eller sänk ned insatsen till poolens botten. OBS! Gör detta när vattnet är tillräckligt varmt för att bada
 8. Filtertanken skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.
 9. Lossa pumpens lock och tag ur silkorgen. Tag bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.
 10. Tag bort manometern på filtrets centralventil.
 11. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossa rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten. För värmepump är det väldigt viktigt att allt vatten ur värmeväxlaren dräneras, läs gärna tillverkaren manual för att säkerställa att dräneringen blir gjord på rätt sätt.
 12. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen.
 13. Chockklorera genom att upplösa klor (kalciumhypoklorit) i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.
 14. Om poolen är försedd med en trappa, så skall det inom trapputrymmet monteras en expansionsupptagare, som kan krympa med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Upptagaren kan bestå av några plastdunkar, delvis fyllda med en vatten/glykolblandning, som är fästade med en tyngd.
 15. Täck över poolen med ert vinterskydd.
 16. Säkerställ att alla kopplingar och rör är dränerade ordentligt.
Vinterplåtar till pool