Behöver man bygglov för pool?

Om man inom detaljplan schaktar eller fyller igen mark och det avsevärt ändrar dess höjdläge, kan marklov krävas. Pool kräver normalt marklov. Motsvarande kan gälla inom ett område med områdesbestämmelser. Ring din kommun och hör vad som gäller.

Offert