Checklista för poolskötsel

Så här sköter du om poolen och så här ofta behöver du göra de olika sakerna.

Varje vecka

 • Mäter du poolens klor- & pH-värde Dosering sker efter behov
 • Kontrollerar du bräddavloppets silkorg
 • Kontrollerar du vattennivå
 • Backspolar du sandfilter, gäller vid hög badbelastning

Varannan vecka

 • Kontrollerar du cirkulationspumpens silkorg
 • Backspolar du sandfilter om det är hög badbelastning kan det behöva göras varje vecka
 • Städar du av poolbotten eller vid behov

Varje månad

 • Kontrollerar du eventuell doseringsautomatik med manuellt vattenprov – kalibrera vid behov

Varje år

 • Rengör du kvartsglas till UV-lampor
 • Fyller du på poolsalt (om saltklorinator)
 • Rengör du värmepumpens förångarbatteri med rengöringsspray som är avsett för värmepumpar

Vartannat år

 • Byter du lysrör i UV-lampa (9000 drifttimmar)

Vart fjärde år

 •  Byter du filtersand
Offert