Checklista för poolskötsel

Så här sköter du om poolen och så här ofta behöver du göra de olika sakerna.

Varje vecka

 • Mäter du poolens klor- & pH-värde Dosering sker efter behov
 • Kontrollerar du bräddavloppets silkorg
 • Kontrollerar du vattennivå
 • Backspolar du sandfilter, gäller vid hög badbelastning

Varannan vecka

 • Kontrollerar du cirkulationspumpens silkorg
 • Backspolar du sandfilter om det är hög badbelastning kan det behöva göras varje vecka
 • Städar du av poolbotten eller vid behov

Varje månad

 • Kontrollerar du eventuell doseringsautomatik med manuellt vattenprov – kalibrera vid behov

Varje år

 • Rengör du kvartsglas till UV-lampor
 • Fyller du på poolsalt (om saltklorinator)
 • Rengör du värmepumpens förångarbatteri med rengöringsspray som är avsett för värmepumpar

Vartannat år

 • Byter du lysrör i UV-lampa (9000 drifttimmar)

Vart fjärde år

 •  Byter du filtersand
Offert

1 Pool

Är du osäker på vilken poolstomme som passar dig bäst, kontakta oss direkt.

Är du osäker på vilken poolstomme som passar dig bäst, kontakta oss direkt.

När man bygger en Thermopool har man möjlighet att bygga ett teknikrum/pumprum i anslutning till en av poolväggarna. I detta utrymme ställs pump, filter och utrustning för rening.

2 Poolstorlek

Välj någon av de standardmått som finns eller stick ut lite och välj ett mått som passar din tomt och byggplats. Våra pooler går att bygga i en mängd mått och väljer man Thermopoolen är möjligheterna oändliga.

Bredd x längd i meter

3 Poolduk / Liner

Linern kommer formsvetsad efter poolens storlek och är mycket stark och flexibel. Alla våra dukar levereras med snap-in list vilket medför en enkel montering.

4 Trappa / Stege

5 Pooldetaljer

Valet av detaljer i poolen (bräddavlopp, inlopp och belysning) är en smaksak. Väljer man plast så har man alla möjligheter till val av alternativ rening. Med rostfria detaljer kan man ej använda saltklorinator för att rena vattnet men ger i mångas ögon ett "lyxigare utseende".

6 Poolskydd

7 Uppvärmning

8 Tillval

Kombinera eller ersätt traditionell klor-rening av poolen med en UV-rening eller önskar man en automatisk mät och dosering är Control Station ett klokt val.
Kombinera eller ersätt traditionell klor-rening av poolen med en UV-rening eller önskar man en automatisk mät och dosering är Mini-master ett klokt val.

8b Stensarg

9 Montering / Installation

Vi har möjlighet att samordna montering / installation av pool i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö-området.

10 Kontaktuppgifter