Deklorinator – För miljövänlig tömning av poolvatten

Miljökraven har blivit tuffare och idag kräver många kommuner att vattnet avkloreras före tömning. Tillsammans med Miljösamverkan Stockholm och Stockholm Vatten ger flera kommuner tips och råd för hantering av privata swimmingpools på sina hemsidor.

Avklorera kan man göra på flera olika sätt. Antingen genom att tillsätta kemikalier (natriumsulfit eller natriumtiosulfat) i vattnet eller att låta poolvattnet stå utan skydd ett par dagar så att det fria kloret förbrukas.

Det allra enklaste och snabbaste sättet är dock att montera en deklorinator på backspolningsröret. Det är också den mest effektiva och miljövänliga metoden.

Deklorinatorn är lätt att montera och passar till alla backspolningsrör. I dagsläget finns den bara att köpa hos Pool Store.

Offert