Hur använder jag Autocheck 15?

Den här mätmetoden fungerar likt den manuella mätningen med tabletter men med ett mycket mer träffsäkert resultat samt digital presentation.

Mätningen går till på följande sätt:

  1. Starta testaren (ON)
  2. Skopa upp vatten i testarens glasbehållare och sätt på locket
  3. Tryck på knappen Zero/Test (nu kalibreras enheten)
  4. Öppna locket, lägg i tablett för önskat mätområde
  5. Krossa tabletten med medföljande krosspinne
  6. Sätt på locket
  7. Välj mätmetod för den tablett du lagt i med knappen Mode
  8. Vicka maskinen i 15 sekunder, vänta 30 sekunder. Skaka inte!
  9. Tryck på Zero/Test
  10. Upprepa för varje mätning på samma sätt

OBS! Vidrör aldrig tabletterna med fingrarna då detta kan förstöra mätningen.

MÄTVÄRDENMÄTARENS FÖRKORTNINGTABLETTER
pHpHPhenol Red med svart text
Fritt klorCLDPD1 med svart text
Totalt klorCLTDPD3 med svart text
Bundet klorDPD1 minus DPD3
AlkalinitetTACALKA-M med svart text
CyanurcyraCYACyanuric Acid med svart text
Offert