Hur använder jag mitt manuella testset?

Den här mätmetoden är en av de absolut mest vanligt förekommande mätmetoderna. Manuella test med tabletter är tillförlitliga men kan vara svårt att läsa av för personer med nedsatt färgseende.

Mätningen går till på följande sätt:

  • Öppna behållarens lock och fyll hela vägen upp med poolvatten
  • Lägg i en Phenol Red tablett i det vänstra facket och en DPD 1 tablett i det högra facket
  • Återslut behållaren med locket och skaka testsetet i ca 20 sekunder eller tills tabletterna löst sig helt
  • Läs av testresultatet genom att jämföra mot testets färgskala
  • OBS! Vidrör aldrig tabletterna med fingrarna då detta kan förstöra mätningen

Testset aktivt syre och pH

Poolvård, testset, aktivt syre, Pool Store
MÄTVÄRDENTABLETTER
pHPhenol Red Rapid med grön text
Fritt klorDPD1 Rapid med grön text
Offert