Hur byter jag mina SPA-frog patroner?

Samtliga spabad från Caldera Spa är utrustade med SPA FROG-kasetter. Bromkasetterna (den gula) bör bytas varannan till var fjärde vecka, beroende på babdbelastning på spabadet. Mineralkassetten (den blåa)  bör bytas var fjärde månad eller i samband med vattenbyte. Efter vattenbytet är det viktigt att balansera total alkalinitet (TA) och pH-värde till rekommenderade nivåer efter att massagebadet fyllts med nytt vatten. Chockklorera spabadet efter vattenbytet.

Så här byter du ut SPA FROG-kassetterna

 1. Stäng av strömmen till massagebadet.
 2. Skruva loss FROG-locket på massagebadets övre kant.
 3. Vrid handtaget moturs.
 4. Lyft kassetthållaren upp och ut ur massagebadet.
 5. Vrid det övre locket på mineralkassetten till läge #6. (Mineralkassetten bör räcka 4 månader). Vrid det nedre locket på bromkassetten till läge # 6.
  Observera: Justera bromkassettens inställning nedåt ett steg varje dag tills en kvarvarande restnivå på 1,0 – 2,0 ppm av brom är nådd. (Bromkassetten bör räcka 2 – 4 veckor.)
 6. Snäpp fast bromkassetten i botten av hållaren och mineralkassetten ovanpå.
  Observera: Det är viktigt att bromkassetten är längst ner, annars kan bromkassetten doseras ut för fort.
 7. Återinstallera kassetthållaren i massagebadet, tryck nedåt, och vrid medurs.
 8. Sätt på FROG-locket igen.
 9. Koppla på strömmen till massagebadet.
  VARNING: Höga halter desinfektionsmedel kan irritera badarens ögon, lungor och hud. Låt alltid desinfektionsmedelshalten falla till rekommenderad nivå innan du använder massagebadet.
Offert