Jag har gjort en chockklorering, varför visar testet ändå 0 eller nästan inget klor?

Hög badbelastning, hala väggar eller andra tecken på alger. Om något av detta stämmer in gör man en chockklorering. Kloret tar först hand om den smuts som finns i vattnet innan den ger något utslag på mätutrustning för fritt klor. Den del av kloret som arbetat mot exempelvis algerna kallas för bundet klor och ger inget utslag på vanlig DPD1 mätning. Alltså kan du behöva göra flera kloreringar för att nå ett stabilt klorvärde.

Offert