Jag kan inte ställa in temperaturen på mitt spabad, vad ska jag göra?

Med största sannolikhet har ni kommit åt funktionen TEMPERATURE LOCK som inaktiverar möjligheten att ändra temperaturen på ditt spabad. För att ta bort detta lås och återigen ha möjlighet att ställa in temperaturen gör enligt följande.

Display för Paradise / Premium – serien

Kontrollpanel, Paradise spabad, Pool Store

Gå in i menyn och stega dig fram med pilarna tills menyn TOOLS visas, tryck på ON för att gå in i menyn
Stega fram med pilarna tills TMPLK med låsikon visas på skärmen.
Tryck på knappen OFF för att inaktivera funktionen TERMPERATURE LOCK.

Display för Utopia-serien (från 2014)

Kontrollpanek, Utopia spabad, Pool Store

Tryck på hårdknappen OPTIONS på huvudkontrollpanelen.
Tryck på mjukknappen bredvid Temperatur.
Tryck på mjukknappen bredvid Temp.lås på för att ändra skärmen till Temp.lås av och inaktivera temperaturlåset och ikonen.

Offert