Rent vatten i poolen

Att ha rent vatten i poolen är en förutsättning för trevliga badstunder – och även om du fyller poolen med rent vatten i början av säsongen, behövs lite underhållning för att hålla det fräscht länge.

Klorering av poolvattnet

Klor är ett typ av desinfektionsmedel som håller poolvattnet rent och friskt. Klor angriper bakterier och föroreningar, och tillsatt klor förbrukas kontinuerligt – det betyder att det försvinner i takt med att det renar vattnet, och därför behöver du tillsätta klor med jämna mellanrum.

Klor brukar benämnas som ”fritt klor” och ”bundet klor”. Fritt klor är det som adderas i vattnet (som du manuellt doserar eller som tillsätts med en automatisk doseringsapparat) och angriper bakterier. När det fria kloret har gjort sitt jobb och förbrukats, övergår det till bundet klor – eller kloraminer – och kan ibland orsaka ögon- och hudirritation. Det är också kloraminer som luktar ”simhall”. 

Kemikalier och klor tillsätts i poolen för att bibehålla ett bra och balanserat pH-värde i vattnet. En obalans i vattnet kan exempelvis leda till algtillväxt eller att vattnet är grumligt.

Mät pH-värden regelbundet

När du mäter pH-värdet i vattnet får du en indikation på om du behöver tillsätta mer klor eller inte, eller om du behöver en annan behandling av vattnet. Ett optimalt pH-värde ligger mellan 7,4-7,5, men även en skala mellan 7,2-7,8 är acceptabelt. Ligger värdet under 7,2 räknas vattnet som surt, och är värdet över 7,8 räknas vattnet som basiskt.

Regelbunden mätning av pH-värdet ska ingå i din poolvård, och görs för att hålla koll på vattenkvaliteten. Du kan mäta värden med teststickor eller också med ett manuellt testset. Beroende på vilken teknik du använder, kan du få resultat för ditt pH-värde, fritt klor, alkanitet och cyanursyra.

Varför ska du tillsätta klor?

Kemikalier och klor tillsätts i poolen för att bibehålla ett bra och balanserat pH-värde i vattnet. Om poolen används mycket kan vattnet bli högt belastat av smuts, avlagringar och bakterier, vilket kan leda till:

Ibland kan du behöva tillsätta extra mycket klor – chockklorering – om du har drabbats av exempelvis algtillväxt eller har en dåligt pH-värde. Chockkloreringen hjälper till att rena vattnet, och det kan ta några dagar innan det blivit helt klart igen. Här kan du läsa mer om chockklorering.

Hur du adderar klor till poolen

Det finns olika sätt att addera klor till poolen, och det finns även olika typer av klor:
veckoklor i tablettform, där tabletterna löses långsamt i vattnet
flytande klor som används till särskilda doseringsanläggningar
chockklor i pulverform, som kan användas när du behöver klorera vattnet extra mycket

Andra tillsatser och kemikalier som kan behövas för bra vattenkvalitet är:

  • pH-sänkande medel
  • pH-höjande medel
  • KlorStabil, ett medel som förhindrar snabb nedbrytning av klor
  • fettabsorberare

Beroende på hur du vill addera kloret behöver du veta vilken produkt du ska använda. Vill du addera klor manuellt kan klortabletter vara ett bra alternativ, och om du har en automatisk dosering väljer du produkt utifrån doseringsanläggningen. Följ alltid doseringsinstruktionerna på förpackningen och läs manualen till anläggningen om du har en automatisk dosering. Något som är viktigt att komma ihåg är att klor aldrig ska hällas direkt ner i poolvattnet: det kan bleka poolduken, och det kan finnas risk för onödig överdosering. Tänk också på att förvara alla poolkemikalier på ett säkert ställe, så varken barn eller djur kan komma åt dem.

Och du: våra poolexperter finns alltid här för att hjälpa dig! Det ska inte vara krångligt att ha rent och fräscht badvatten – vid minsta fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.


Offert