Min stereo fungerar inte, vad ska jag gör jag?

  1. Slå av strömmen till spabadet, vänta 30 sekunder och slå på strömmen igen.
  2. Kontrollera att stereo ej står på POWR– i menyn.
  3. Gå in i menyn AUDIO och stega fram med pilarna för att visa POWR.
  4. Tryck på knappen ON för att visa POWR och för att slå på strömmen till stereon.
  5. När skärmen visar POWR+ är strömmen till stereon tillslagen.
Offert