Poolen läcker. Så här hittar du läckan.

Så här hittar du läckaget och så här tar du hand om det. Att hitta ett läckage när poolen läcker kan vara ett omfattande projekt. Börja med att försöka lokalisera till vilken del av poolen läckan kommer ifrån. Här följer en guide hur du lokaliserar läckage:

 1. Först stänger man av cirkulationspumpen
 2. Sedan pluggar man igen inloppen och bräddavloppet med vinterpluggar för att på så sätt avgöra och upptäcka om läckan sitter i poolen eller i rörsystemet
 3. Gör en markering i poolen vid vattennivån
 4.  Efter det behöver man vänta ett par dagar och kontrollera markeringen
 5. Om vattnet fortsätter att sjunka har du ett läckage i poolen, står nivån stilla har du lokaliserat läckan till cirkulationssystemet

Poolen läcker kopplat till cirkulationssystem:

 1. Man börjar med att ta bort vinterpluggar och startar cirkulationspumpen
 2. Fortsätt genom att du letar efter platser som du kommer åt längs med cirkulationsledningarna och sök efter läckage
  Om läckaget inte är upptäckt kan du kontrollera följande:
 3. Kommer det luftbubblor från inloppen kan du lokalisera läckan till mellan bräddavlopp och cirkulationspump
 4. Testa att kontrollera om läckaget är större när pumpen är igång. Om läckaget ökar sitter läckaget på trycksidan, i många fall vid inlopp, innanför poolduken
 5. Om du fortfarande inte har upptäckt felet bör du gräva upp runt inlopp och bräddavlopp för att inspektera kopplingarna

Vid läckage kopplat till pool:

 1. Kontrollera skruvar på inbyggnadsdetaljer så som inlopp, belysning och bräddavlopp, om det behövs drar du åt
 2. Vidare kontrollerar du så att kopplingsbox bakom poolbelysning sitter ovanför vattenytans nivå och att inget vatten rinner ut från kabelröret
 3. Du behöver också kontrollera eventuell pooltrappa i glasfiber genom att dra åt skruvar vid behov
  Om läckaget inte är åtgärdat kan du kontrollera följande:
 4. Sök efter synliga hål eller skador på poolduken
 5. Titta efter eventuella sprickor i bräddavlopp
 6. Kontrollera att pooldukens svetsskarvar är hela
 7. Om inget av ovanstående hjälper låter du poolen läcka ända tills läckaget upphör
 8. När läckaget stannat kontrollerar du duken efter hål i nivå med vattenlinjen

Lycka till!

 

Offert