Hur backspolar man sandfilter till poolen?

Att rengöra, det vill säga backspola sandfiltret i poolen är viktigt för att hålla vattnet rent och klart. Gör så här:

  1. Först stänger du av pumpen
  2. Sedan stänger du ventilerna på sug- och returledningarna
  3. Öppna locket på pumpen och töm silkorgen
  4. Sätt på locket igen
  5. Vrid handtaget till ”backspolning”
  6. Öppna ventilerna till sug- och returledningarna
  7. Starta igång pumpen igen. Filtret spolas tills vattnet i siktglaset är klart, det tar ca 1-2 minuter
  8. Stanna pumpen
  9. Vrid handtaget till ”renspolning” och starta därefter pumpen igen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till ”filter” som är filtrets normala driftläge
  10. Starta pumpen

Offert