Så här byter du sand i poolens sandfilter

Steg för steg guidar vi dig här i hur du byter sand i ditt sandfilter till poolen. Sanden i ditt sandfilter byter du var 3:e till 4:e år men om du städar poolen med en poolrobot och/eller har pooltak kan du lägga till ett par år till mellan bytena. Eftersom det här är något som görs sällan är det bra att läsa igenom informationen innan man drar igång så att inget missas!

Innan du byter sanden i poolens sandfilter, gör det här:

Stäng av pumpen

Tänk på att du måste stänga av pumpen när du ändrar centralventilens lägen. Det här är något som du behöver göra när du byter sanden i filtret. Sätt Centralventilens (CV) handtag på läge – ”stängd”/”closed”

1. Ta bort pluggen i botten av sandfiltret
2. Anslut din dammsugarslang där pluggen satt, sätt fast den ordentligt
3. Sätt CV på ”rinse”
4. Starta pumpen – vatten och den gamla sanden rinner då ut genom slangen
5. När vattnet är klart är sandfiltret tömt
6. Pumpen får inte gå torr. Se därför till så att vattennivån i poolen inte sjunker under bräddavloppets lägsta nivå när du tömmer!
7. Lossa CV från sandfiltret
8. Förslut stamröret med en vinterplugg eller täck det med en plastpåse. På så sätt kan ingen sand komma in i röret när du fyller på med den nya sanden
9. Montera tillbaka bottenpluggen. Se noga till så att det inte ligger sand kvar i gängorna
10. Fyll upp behållaren till hälften med vatten. Sedan fyller du försiktigt på med rätt mängd sand. Toppfyll filtret med vatten
11. Sätt tillbaka CV och var noga med att packningen och packningsskåran i toppen av sandfiltfiltret är helt rena från sand
12. Sätt ihop kopplingarna igen och kör sedan backspolning under ett par minuter för att rengöra den nya sanden. Avsluta med ”rinse” under 30 sek
13. Ställ CV i läget ”filter” och du är klar!

Offert