Så här bygger du Thermopool URSTARK

Att bygga en pool är inte så komplicerat som man kan tro. Är du händig och en någorlunda van byggare kan du bygga på egen hand. Vill du ha hjälp så går det också bra att lägga ut hela eller delar av byggprojektet på entreprenad. Vill du göra det själv följer du noga manualen som medföljer och läser här “så här bygger du Thermopool URSTARK™”.

Poolkonstruktionen

  • Thermopoolen kan byggas i olika storlekar med 25 cm intervall
  • Du kan bygga fristående upp till 7 meter utan extra stöd
  • Byggsystemet är relativt enkelt men en viss vana av betongarbete behöver du ha
  • Vi rekommenderar alltid att man först gjuter en platta med uppstickande armeringsjärn för att få starkast möjliga konstruktion
  • En utförlig monteringsanvisning medföljer poolpaketen från oss, följ den!

Poolgrunden i marken, poolgropen

Grundläggningen gör du på fast jord som sand, grus, morän eller berg. Om marken består av silt eller lera bör en geoteknisk undersökning utföras för att klargöra grundläggningsmetod. I de flesta fall är det bra att lägga ut en markduk i botten innan du lägger på det dränerande lagret. Lägg gärna fiberduk på gropens väggar för att förhindra att rötter letar sig fram till poolen. Det är viktigt att gropen blir väl dränerad. Om det står vatten runt poolen ökar uppvärmningskostnaderna markant och livslängden på poolstommen kan förkortas.

Platta till Thermopool

1. Så bygger du form för poolplattan

Du bygger en gjutform av formvirke med 45×170 mm reglar. Insidan av formen bygger du 70 cm längre och bredare än poolens innermått. Det betyder att en pool som är 4×8 meter har en platta som ligger på 4,7×8,7 meter. Justera formens ovankant med hjälp av en marklaser så att du får önskad höjd. För att formen ska hamna i våg mäter du hela vägen runt om. Formens ovankant och poolbotten ska ha samma form.

2. Lägg ut isoleringen

Inuti formen lägger du en 70 mm isolering hela vägen ut till formens kanter.

3. Så lägger du ut armeringsnät till poolplattan

Lägg ut armeringsnätet i distansernas spår så att nätet hamnar i mitten av formen. Du flyttar runt distanserna tills nätet ligger stabilt och i våg. Armeringsnäten ska överlappa varandra 30 cm i skarvarna. Det armeringsnätet som vi rekommenderar heter 6150.

4. Gjut betongplattan

Fyll formen med betong i den kvalitet som anvisningarna som medföljer poolpaketet rekommenderar. För att få ut luft ur betongen använder du en betongvibrator under tiden som du fyller formen. Målet är att plattan ska bli så slät som möjligt.

5. Så här monterar du Thermopoolen

Thermoblocket har en slät insida och en spårad utsida. Den spårade sidan fungerar som en dräneringsskiva. På poolväggens utsida lägger du en fiberduk för att poolen ska kunna återfyllas, vi rekommenderar att du återfyller med dränerande material för bästa resultat. Ändstoppen för blocken använder du för att skapa en sluten sida vid hörn eller avslut av vägg.

6. Stapla Thermoblock

Nu är det dags för dig att lägga ut det första lagret med block. Du kapar i alla hörn, enligt läggningsteknik för armeringsjärn. Använd fogskum för att montera ändstopp. Lägg ut 12 mm armeringsjärn i båda spåren på både in- och utsida.

Montera inlopp, brädavlopp och belysning så här

7. Montera in pooldetaljer i poolstommen

Nu har du snart kommit halvvägs och det är dags att börja stapla thermoblocken. När du gör det ska inlopp, brädavlopp och belysning monteras in i poolstommen. Till det använder du liggande 12 mm armeringsjärn som monteras samtidigt som blocken staplas.

8.  Montera inlopp

Gör hålet med ett bågfilsblad eller hålsåg. Därefter fogar du fast inloppet i thermoblocket med fogskum och fixerar tills det har härdat.

9. Montera bräddavlopp

Använd bräddavloppet som mall när du mäter och sågar. De två remsorna med cellplast ovanför bräddavloppet sågar du försiktigt bort och sparar tills bräddavloppet är på plats och är fogat med fogskum.

10. Montera poollampa

Använd en kniv när du sågar ut hålet där du sedan sätter belysningen. Se till att aldrig såga bort mer än en av blockets distansväggar. Därefter monterar du in belysningen i poolväggen. Kabelröret skruvar du fast i armaturen och tätar med teflontejp. Använd fogskum för att fästa armaturen i cellplasten.

11. Montera linerlisten / Gjut poolen

Innan gjutningen ska linerlisten monteras runt hela stommen. Limma fast den med fogskum eller lim PL 200. Gjut sedan poolstommen och var noga med att stämpa, det vill säga stötta upp poolen ordentligt innan du gjuter.

12. Montera packningar till poollampa

Fäst en av packningarna på den ingjutna armaturen och fortsätt sedan med att fästa packningarna enligt anvisning för den valda lampan. OBS! den här montering ska göras när vattennivån är 10 cm under belysningen.

13. Montera packningar till inlopp

Fäst en av packningar på den ingjutna delen och fäst därefter packningar enligt anvisning för det valda inloppet. OBS! denna montering ska ske när vattennivån är 10 cm under inloppen.

14. Montera packningar till bräddavlopp

Fäst packningarna enligt anvisning för det valda bräddavloppet. OBS! denna montering ska ske när vattennivån är 10 cm under inloppen.

15. Dags att bada i din egen pool hemma

Tro det eller ej men nu är poolen färdig och det är dags för premiärdoppet!

Offert