Varför är mitt poolvatten grönt?

Grönt poolvatten beror på algtillväxt i vattnet. Du känner det som en hal hinna på poolväggen. Om klornivån är för låg och det har varit en längre period med varmt väder är det inte ovanligt att det blir algtillväxt i poolen. Andra orsaker till grönt poolvatten kan vara att filtreringen inte fungerar på topp. Ha pumpen igång på full effekt dygnet runt när det är varmt och ni badar mycket och många. Det hjälper mot att alger växer till.

Så här gör du vattnet fräscht igen:

Oftast räcker det att du tillsätter chockklor, men inte alltid. Ibland krävs det mer och det kan ta ett par dagar innan poolen är fin med klart vatten igen.

  • Kolla pH-värdet och klorvärdet – det är viktigt att pH-värdet inte är för högt (över 7,6)! Om du tillsätter klor i vatten med för högt pH-värde riskerar du att det blir en kalkutfällning. Det är inte farligt, men vattnet blir grumligt och det tar längre tid innan det blir klart igen.
  • Gör sedan en retursköljning av sandfiltret för att få bort orenheter. Om det finns organiskt material i filtret sedan tidigare, kan det nämligen minska klorets effekt.
  • Tillsätt snabbverkande klorgranulat – även kallat chockklor – i poolens skimmer. Därifrån fördelas det snabbt ut i vattnet, där kloret strax binder och bryter ner algerna.
  • Redan efter några timmar går det förhoppningsvis att se resultatet, ett klart vatten.
  • Kolla värdena igen och se efter så att de ligger bra.

När man behandlar mot algtillväxt kan vattnet se grumligt ut på grund av de döda algerna. Inom ett dygn är de bortfiltrerade och poolen är fin att bada i igen.

Om inget av det här hjälper, testa det här:

  1. Handen på hjärtat, har du backspolat på länge? Om inte, kan det hjälpa att du gör det.
  2. Kontrollera ditt sandfilter, sanden kan vara smutsig. Sanden kan också ha blivit hård, eller så kan det ha bildats kanaler som gör att vattnet passerar men utan att filtreras. Byt i så fall ut sanden mot ny.
  3. Tillsätt flockmedel efter klorbehandling. Det samlar små stycken av smuts till större stycken. De större fångas lättare upp av filtret.
Offert