Varför har cirkulationspumpen ett skrikande ljud?

Detta är ett tecken på trasiga kullager, axeltätning eller dåligt med vatten i cirkulationspumpen. Läcker pumpen vatten på undersidan mellan pumphus och motor så har axeltätningen tagit skada. Detta problem uppstår oftast i de fall pumpen varit igång utan vatten. Renovering eller byte av pump krävs.

Offert