Tar det lång tid att värma upp poolen? Tänk på det här!

Använd alltid poolskydd när poolen inte används. Det ger säkerhet och är smart ur miljö- och värmeekonomiska skäl. En pool som inte har övertäckning drar i regel dubbelt så mycket energi. Stäng inte av värmesystemet eller cirkulationspumpen på natten. Välj ett värmesystem med låg ljudnivå om ni störs av ljudet. När värmesystemet får vara igång även på natten hindrar du att temperaturen sjunker. För att exemplifiera: om värmepumpen värmer poolen 2-3 grader på dagen så kan en kall natt med avstängd värmepump sänka temperaturen cirka 2 grader jämfört med att ligga på en stabil temperatur om du håller värmen påslagen. 

Offert