Varför visar värmepumpen felkod om låg gastemperatur?

Om värmepumpen startas när nätterna fortfarande är kalla finns risken att gasen i värmepumpen inte hinner bli tillräckligt varm dagtid även vid tillräcklig dagstemperatur.