Varför visar värmepumpen felkod om lågt flöde?

Justera by-pass ventilerna så att ett delflöde passerar värmepumpen, skillnaden mellan temperatur till och från värmepump bör justeras till +1 grad.