Vill du bygga en miljösmart pool?

När vi konstruerade Thermopoolen var grundtanken att skapa en stark, åldersbeständig, väl isolerad och flexibel poolstomme med byggmaterial som inte rostar, ruttnar, möglar eller avger gifter i marken. Vi väljer också lokala leverantörer så långt det är möjligt för att slippa långväga frakter med onödiga utsläpp. För att sedan användningen av poolen ska ske så miljövänligt som möjligt finns flera effektiva metoder för uppvärmning och rening. Ett miljösmart helhetstänk!

Vi har valt giftfria byggmaterial

EPS-blocken som vi använder som isolering är fuktresistenta, fria från bakterietillväxt och har mycketlång livslängd i marken. Fukt kan passera genom väggarna utan att skapa en grogrund för mögel. EPS är freonfritt och avger inte heller några giftiga ämnen i jorden. Blocken är organiska produkter och kan återvinnas, de är brännbara och förbränningsprodukterna består av vattenånga, sot och koldioxid. Tester visar att det utvecklas mindre mängder giftiga gaser vid förbränning avpolystyren än vid förbränning av träbaserade produkter

Energisparande isolering

Vår stomme som består av kraftiga EPS-block, armering och betong ger en dubbelsidig isolering, en termoseffekt, med en mycket god förmåga att hålla vattnet varmt i poolen vilket håller nere uppvärmningskostnaderna. U-värdet på blocken är 0,32 W/m2K vilket bådar för att hålla kylan i marken borta. Från en välisolerad pool läcker inte värmen ut i marken och det går åt mindre energi för att värma vattnet. Gynnsamt för både miljön och den egna ekonomin.

Korta transportsträckor

I största möjliga mån köper vi byggmaterial och produkter från lokala leverantörer. Det ger oss kontroll, snabba leveranser och mycket korta transportsträckor.

Miljövänliga alternativ för uppvärmning:

  • Värmeväxlare. Om du t.ex har en värmepump installerad i ditt hus kan du utnyttja den under sommarmånaderna för att värma poolen.
  • Solfångare. Att värma sin pool med solen är naturligtvis mest kostnadseffektiva.
  • En poolvärmepump utnyttjar energin från luften, är effektiva och energisnåla.

Miljövänliga alternativ för rening

  • Genom UV-rening kan man reducera halten av klor upp till ca 70% och ändå få samma desinficering. UV-lampan belyser det cirkulerande vattnet med kortvågig ultraviolet strålning som neutraliserar baktier, virus och alger optimalt.
  • Med en saltklorinator har man sin egen ”klorfabrik” som tillverkar klor från det salt som tillsätts i vattnet. Kloret produceras kontinuerligt och saltet återanvänds hela tiden. Ingen manuell tillsatts av klor är nödvändig.
  • Nicosil eller Aktivt syre kan ersätta klor som desinfektionsmedel.
Offert