Pool Store stödjer WaterAid

Vänföretag 2021 WaterAid, Pool Store

Inget barn ska behöva leva utan rent vatten. Därför vill Pool Store vara med och bidra till en värld där alla människor har rent vatten och det gör vi genom att stödja WaterAid. Varje år förändrar de miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, toaletter och hygien i världens fattigaste samhällen. Det vill vi vara en del av.

Rent vatten gör att Tsehaynesh kan gå i skolan

Rent vatten är grundläggande för så många olika delar av en människas liv. För utan rent vatten kan inte människor hålla sig friska, barn gå i skolan eller företag blomstra.

När ett samhälle får rent vatten förändrar det allt för människor. Precis som det har gjort för Tsehaynesh. Hon är 15 år och bor i byn Derekwa i Etiopien. Tidigare brukade hon varje morgon hämta vatten till sig själv och sin familj från en vattenkälla en bit bort från byn. Promenaden dit tog 30 minuter, och eftersom alla i byn använde samma vattenkälla tvingades Tsehaynesh ofta vänta i över en timme innan hon kunde fylla sin vattendunk.

Tsehaynesh i skolan, WaterAid, Pool Store

”Jag hämtade vatten varje dag tidigt på morgonen, och det tog så mycket tid att jag ofta missade första lektionen i skolan.”

WaterAid arbetar i några av världens fattigaste samhällen för att människor ska få rent vatten, och under förra året slutförde de sitt livsviktiga arbete i Derekwa. I byn ha WaterAid installerat tre vattenposter med sex kranar i varje, vilket betyder att byborna både har rent vatten att dricka, och slipper lägga timmar varje dag på att hämta det.

Tsehaynesh hämtar vatten, WaterAid, Pool Store
Tsehaynesh
”När vi fick det rena vattnet blev vi så glada att vi sjöng och dansade”

”Det rena vattnet har gjort att jag är friskare och inte längre missar lektioner i skolan. Nu när vi har rent vatten kan jag uppnå min dröm som är att gå ut skolan och utbilda mig till sjuksköterska.”

Fakta om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, toaletter och hygien i världens fattigaste samhällen.

WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete.

WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Foto: WaterAid/Joey Lawrence

Offert